Celostní medicína

Většina lidí, se kterými se setkávám, mi kladou otázku, co to celostní medicína vlastně je. Laicky řečeno, je to práce člověkem, který má zdravotní problémy, na více frontách najednou. Dám příklad. Auto zná v principu každý, pokud se porouchá, jsou na to specialisti. Jeden opravuje motor, druhý elektriku, třetí lak, další čalounění atd.

Moderní západní medicína funguje podobně. Jeden doktor spravuje koleno, druhý zažívací trakt, třetí svalstvo, další oči, atd. Z hlediska časové linky se zabývají problémem, až když nastal. I prevence je postavena na kontrolách zdravotního stavu, kde četnost se upravuje podle rizikovosti (např. zvýšený věk, genetické dispozice). A řešení nastává, až když je diagnostikovaný problém.  Preventivní prohlídky mají efekt v tom, že se objeví problém v ranějším stádiu.  Když to porovnáme z prevencí požárů, tak prevence nastává ve chvíli, kdy už hoří, ale menší plameny se lépe hasí, a je větší šance na úspěch.

Celostní medicína vychází z tradiční medicíny (nejen čínské), kde se pracuje s teorií, že např. problém výše uvedeného kolena, je spojen s dysbalancí  ledvin. Principy vzájemných vazeb jednotlivých částí těla dobře vystihuje čínský pentagram, který zařazuje všechny části těla do systémového propojení. Každý zdravotní problém má dle pentagramu svou příčinu a následek. Řešení problému se pak děje s ohledem na všechny známé parametry současně. Důraz se také klade na hledání takové cesty k nápravě, která nemá vedlejší negativní účinky. Z hlediska časové linky celostní medicína klade důraz na řešení problému pokud možno dřív, než vznikne, nebo kdy je ve fázi, kterou západní moderní medicína zatím není schopna odhalit. To je dáno tím, že celostní medicína pracuje i s energetickým aspektem organismu, kde lze diagnostikovat vznik zdravotních problémů v rané fázi , zatímco moderní medicína (zvláště v Česku) zatím energetický potenciál organizmu dostatečně neuchopila (v řadě evropských zemí již lékařské prostředí akceptuje energetické systémy).  Celostní medicína také pracuje v příčinných souvislostech zdravotních problémů s vlivy prostředí, stravy a pitného režimu.

TOPlist