Geopatogenní zóny

Špatně spíte? Máte chronické zdravotní problémy? Trpíte depresemi? Ráno vstanete a jste unavení? Budí se Vám dítě? Máte nemocné klouby či jiné orgány?

            Řada zdravotních problémů má svou příčinu v tom, že spíte, nebo sedíte dlouhodobě v oblasti působení geopatogenní zóny!  VY NA TO NEVĚŘÍTE?

            Geopatogenní zóny nepatří do sféry víry, ale do oblasti fyziky. A ve fyzice naplatí víra, ale znalosti. Stovky výzkumných prací na celém světě potvrzují fakta, která východní nauky praktikují cca 3.000 let. I naši předkové stavěli svá obydlí na předem prověřených místech.  Tak jako každý právník vám při průšvihu odcituje: „Neznalost zákona neomlouvá“, tak neznalost v oblasti energií kolem nás přináší své důsledky v destrukci našeho zdraví.

            Již v roce 1932 Dr. Henrych (fyzik-radiosteziolog) svými výzkumy potvrdil, že  podzemní vodní žíly vyzařují ultradlouhé vlny o slabé intenzitě frekvence 1.8 Hz.

Různé geopatogenní anomálie vyzařují široké spektrum frekvencí (dále jen Fv), které negativně ovlivňují lidské zdraví. Výzkumy ukazují, že  Fv 0,89 – 2,4 Hz vyvolává poruchy krevního systému a vývoje organismu, Fv 1,5 – 5 Hz vyvolává poruchy nervového systému, Fv  5 – 10 Hz vyvolává poruchy činnosti různých orgánů.  Výše zmíněná Fv 1.8 nejčastěji napadá nervový systém, krevní oběh, a většinou se podílí na vzniku rakoviny.  Tyto fakta potvrzují i mezinárodně uznávané studie vzniklé v ČR, např. unikátní studie profesora Juriška – „Rakovinové domy“, nebo studie Karlovy univerzity z osmdesátých let, kde v závěrech je uvedeno, že geopatogenní zóny negativně ovlivňují lidské zdraví, a nejefektivnější měření GPZ je virgulemi. Pokud někdo podezřívá Karlovu univerzitu ze šarlatánství, proběhla zřejmě cca dvouletá studie na téma GPZ zbytečně a je třeba hledat povolanější instituci.

            Trochu dál ve vnímání tohoto důležitého tématu jsou na Slovensku, kde po rozdělení federace zůstalo vědecké pracoviště Slovenského centra polnohospodárského výzkumu – pracoviště experimentárnej psychotroniky.  Pod vedením Ing. Andreje Sándora proběhlo odrušení GPZ např. budov vlády SR, Slovnaftu Bratislava (prevence havárií v chemickém provozu), a řady dalších důležitých podniků a institucí. V posledních letech se postupně odrušují GPZ v nemocnicích a úseky silnic s častou nehodovostí na Slovensku.  Než odešel Ing. Sándor do důchodu, odrušoval GPZ po celém světě, např. mrakodrapy v USA, tamtéž obrovské plantáže, jelikož GPZ ovlivňují i výnosy, stavby v Mongolsku, Rakousku a řadě dalších zemí. Nejen v oblasti GPZ patří mezi nejvíce uznávané odborníky na světě.

Měření i eliminaci GPZ v domácnostech i výrobních halách si můžete objednat na tel. č. 608 770899

TOPlist